Hoppa till innehåll

Olovlig avlyssning

Vad säger lagen om avlyssning?

I Sverige är det endast SÄPO och polis som får ägna sig åt avlyssning. För att polisen ska få avlyssna krävs godkännande i domstol. Så kallad olaga avlyssning är, precis som namnet antyder, ett brott i Sverige. Lagen om avlyssning regleras i Rättegångsbalken. När man pratar om avlyssning tänker man ofta på avlyssning av mobiler. Lagen om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ger brottsbekämpande myndigheter rätt att ta del av det som sägs i ett sms eller ett samtal. Även överföring av data och e-post ingår i lagen. Straffet för olovlig avlyssning är upp till två års fängelse.

Man skiljer pâ hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk utrustning. Övervakningen innebär att metadata hämtas in och polisen kan via datan få reda pâ var en person befunnit sig vid ett visst tillfälle.

Avlyssning

Är tjuvlyssning olagligt?

Tjuvlyssning är att lyssna på någon i smyg. Att tjuvlyssna på privata konversationer t ex på bussen kan tyckas vara en förkastlig aktivitet. Det är dock inte olagligt att tjuvlyssna. För att tjuvlyssnandet ska övergå till olovlig avlyssning krävs det inspelat material.

Det vill säga att om du lyssnar på ett samtal utan att spela in det eller använda teknisk utrustning så gör du dig inte skyldig till ett brott. Att placera buggar, mikrofoner och liknande hemma hos någon är olagligt, att lägga örat mot väggen och lyssna är däremot lagligt.

Avlyssning
Avlyssning dom

Olovlig avlyssning - ett svårt bevisläge

Även om lagen kan tyckas tydlig när det kommer till olovlig avlyssning så har det visat sig att få fälls för brottet. Det finns flera rättsfall där personer spelats in mot sitt vetande, trots detta har personen som spelade in inte dömts för olaglig avlyssning.

Den moderna tekniken med smartphones gör det allt enklare att spela in utan andras vetskap. Så länge en part är medveten om att ett samtal spelas in så är det inte olagligt. Den som tänkt spela in någon gör dock bäst i att låta den andra personen veta att den tänkt spela in.

Kan man spela in kriminellas samtal?

Att spela in personer som t ex planerar en stöld eller annat brott är därför inte lagligt om du själv inte deltar i samtalet eller de ger sitt samtycke. Om du däremot endast lyssnar på en insplelning som tredje part och inte är den som spelat in kan du föra vidare till polisen utan att det rör sig om olaga avlyssning.

Reglerna kring olovlig avlyssning kan vara förvirrande. Det kan tyckas paradoxalt att man får vidarebefordra inspelningar som man själv inte initierat. Om du delar med dig av sådant material riskerar den som spelade in att fällas. Om du vill spela in lagligt kan du läsa mer om material som kan anvädas på vår sida som vi dedikerat till avlyssningsmaterial.